• YARIM ALTIN
  2.479,00
  % -1,36
 • AMERIKAN DOLARI
  13,5764
  % -1,61
 • € EURO
  15,3056
  % -1,84
 • £ POUND
  18,0113
  % -1,69
 • ¥ YUAN
  2,1344
  % -1,37
 • РУБ RUBLE
  0,1831
  % -1,41
 • BITCOIN/TL
  702306,541
  % 4,44
 • BIST 100
  1.981,04
  % 2,78

Banka nedir?

Banka nedir?

Gerçek ve tüzel kişilerin tasarruflarını toplayarak, bunları gelir getirici işlere kullanmak üzere kanalize edilen ve senet taksili, kredi kartı, EFT havale, emanet kabulü gibi çeşitli işlemler gören ve bunlar karşılığında faiz, masraf, komisyon ve mevduat geliri elde edilen finansal araçlardır. Osmanlı’da gerçek bankacılık 1563’te iştirak ile kurulan Osmanlı bankası İngiliz sermayesi ile kurulmuştur.

Temel bankacılık kanunları nelerdir?

RiskBeklenmedik bir durumun ortaya çıkma ihtimalidir.Kredi: Bankaların fon arz edenlerden topladıkları mevduatı belirli bir vade ve sabit faiz oranında koşulları taşıyan gerçek ve tüzel fon talep edenlere plase edilmesidir.

Nakit Kredi

Banka kaynaklarının müşterilere para olarak kullandırılan kredi türüdür.

Gayri Nakti Kredi

Banka müşterilerinin 3. şahıslara karşı bir borcu ödemesi veya bir yükümlülüğü tam zamanında yerine getirebilmesi için bulunduğu tahadüde banka tarafından garanti verilmek suretiyle kullandırılan kredi türüdür.

Toplam Kredi Limiti

Bankacılık kanunu yönetmelikler ve kredi politikası doğrultusunda bir gerçek veya tüzel kişiye tahsis edilen azami kredi limitidir.

Kredi Skorlaması

Müşteri kredibilitesinin finansal olan ve ya olmayan verilere baktıklarında matematiksel ve statiksel yöntemler sonucunda elde edilen skora bağlı olarak ifade edilmesidir. Bu sayesinde kredi verenler riski düşük müşteriler ile risk potansiyeli yüksek müşterileri birbirinden ayırırlar.

Kredi Derecelendirilmesi

Bir kuruluşun finansal hükümlülüklerinim zamanında yerine getirip getirmeyeceğini tahmin etmek üzere kullanılan bankacılık sistemidir.

Kredi Tahsis Yetkisi

Bankalar kanununca yetkili kılan yönetim kurulu ve kurul tarafından tespit edilen kişi ve makamlara belirli limit usul ve esaslar içinde kullandırılan azami onay yetkisidir.

Plasman

Bankaların sermaye mevduat reeskont gibi imkanlarla yaratmış olduğu kaynakların gelir elde etmek üzere menkul, gayrimenkul veya kredi gibi varlıkları dönüştürebilmesidir.

Depasman

Geçici nedenlerle bir müşteriye tahsil edilmiş olan kredi limitinin üzerine kredi kullandırılması.

Münakale

Bir firmaya tahsis edilmiş olan kredi limitinin türünde limit aşımı olmayacak şekilde kredi eş değerli teminat ve vade durumları göz önünde bulundurularak başka türdeki krediyi kullanmasıdır.

Molarite

Ödeme ahlakıdır.

Gerçek Kişi

Kişinin birey olarak hukuk karşısındaki durumudur.

Tüzel Kişi

Gerçekten kişi olmayan ancak ticaret kanunu, borçlar kanunu hükümlerince tanımlanan varsayım olarak kişi olduğu kabul edilen şirket, kurum veya kuruluşlardır.

Yerleşik Kişi

Yerleşmek nedeniyle Türkiye’ de 6 aydan fazla devamlı oturan kişilerdir.

Karşılıklar

Bankaların vadesinde tahsil edemediği alacakları nedeniyle doğumu veya doğması beklenen miktarları ve zararları karşılanmak üzere bankanın karşılaması amacıyla giderlere yazılan tutarlardır.

Zaman Aşımı

Bankalar nezihindeki mevduat katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin son talebi işlemi herhangi bir yazılı talimatı tarihinde başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zaman aşımına tabidir.

Temerrüt

Borcun vadesinde ödenmemesi veya ödemenin gecikmesi kredi sözleşmesine aykırılık cezbiyle bankaların tazminat isteme haklarını ifade eder.

Cari Hesap

Bankalar nezdinde müşteriler adına alınan ve müşterilerin para yatırma, borç ödeme, ödeme emri gibi nakit işlemlerini serbestçe yapabildiği vadesiz hesaplardır.

Mudi

Mevduat yani bankadaki hesap sahibi olan müşterilere denir.

Valör

Faiz hesaplarında başlangıç olarak kabul edilen tarihtir.

Vade

Bir kredi veya mevduat işleminden önce tespit edilen işlemin ne zaman son bulacağını gösteren tarihtir.

Ekstre

Bankadan borçlu ya da alacaklı hesabı bulunan gerçek veya tüzel kişilere belirli dönemler sonunda veya hesabın kapatılması halinde gönderilen hesap hareketlerini gösteren cetveldir.

Temel bankacılık kavramları nelerdir?

Havale

Aynı bankaya ait farklı hesaplar arasındaki fon transferi

EFT

Farklı fon transferlerine denir. TCMM tarafından yönetilir. İşlemler 8.30 ve 17.30 arasında gerçekleşebilir.

Virman

Gerçek ya da tüzel bir müşterinin aynı bankada açılmış hesapları arasındaki para transferleridir.

Kambiyo

Para ya da para yerine geçen belgelerin işlemidir.

SWİFT

Uluslararası alanda bankların elektronik haberleşme ve fon transferleri sağlayan sistemdir. Sisteme her kayıtlı bankanın bir şifresi vardır.

İBAN

Bankada ki her bir müşteri hesap numarasını uluslararası ölçekle tanımlamak suretiyle para transfer’lerinin hatasız ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla oluşturulan hesap numarasıdır. Türkiye’de IBAN 26 hanelidir. İlk iki hane ülke kodunu belirler.

Mevduat

İstendiğinde ya da belli bir vade de geri ödemek üzere ödenen para.

Vadeli Mevduat

Mevduatın ancak belirli bir süre sonra çekilebileceği banka ve müşteri arasında kararlaştırılan durumlarda vadeli hesap söz konusu olur.

Vadesiz Mevduat

Bankanın izni aranmaksızın istenildiği zaman para çekilip yatırılabilir. Herhangi bir vade gerektirmez.

Döviz Mevduat Hesabı

Ülke içinde ki ve dışında ki gerçek ve tüzel kişiler tarafından dövizle karşılığı bankadan açılmış hesaplardır.

Faiz

Ekonomik olarak mal olan paranın zaman değerine faiz denir.

Komisyon

Bankalar tarafından herhangi bir kaynak maliyeti gerektirmeden müşteriden işlem karşılığı alınan bedeldir.

Masraf

Bankaların yaptığı hizmetler bedeliyle elde ettiği gelirleri. (dosya masrafı, EFT masrafı, harç masrafı)

Kesinti

Devlet adına kaynakta KKDF, BSMV, stopaj gibi yükümlülükleri nedeniyle bürüt faiz üzerinden yapılan eklenti veya faiz üzerinden yapılan indirimler.

KKDF (Kaynak Kullanım Destekleme Fonu)

Kar üzerinden hesaplanarak devlete ödenmek üzere müşteriden alınan tutarlar tahsis edilir.

BSMV (Banka Sigorta Muameleleri Vergisi)

Bankanın kar üzerinden müşteriden aldığı vergi.

Stopaj

Vergilerin gelir elde ettiği anda devlet adına kaynağa kesilmesine başlandığı yöntemdir.

Teminat

Banka müşterisine tahsis edilmiş olan nakit ve gayri kredidir. Vadelerinde geri ödenmemesi durumuna riskine karşılık alacaklı banka alacağını güvence altına almasını sağlayan menkul veya gayrimenkul değerlerdir.

İpotek

Kredinin geri ödenmemesi riskine karşılık taşınmaz malların teminat göstergesidir. Bankaya ipotek edilmiş olan taşınmaz mal borcun geri ödenmemesi durumunda banka bunu paraya çevirebilir.

Rehin

Bir borcun ödenme temini borçlu tarafından alacaklıya verilen, borç ödenirse geri alacağı kıymetli mallardır. Banka rehin alamaz bu durum hukuka aykırıdır banka sadece ipotek alır.

Temlik

Bir hakkın ya da alacağın başka bir kişiye veya bankaya devredilmesidir.

Ekspertiz Raporu

Arsa konut iş yeri taşıt araçları gibi gayrimenkul değerlerin tespiti için lisanslı ve yetkili kişilerle objektif kriterlerle uygun biçimde yazılı olarak hazırlanan değerler raporudur.

Genel Kredi Sözleşmesi

Banka ve kredi müşterisi arasında kullanılan kredi ilişkisine hukuki açıdan düzenleyen bir çerçeve sözleşmesidir.

Marj

Kredi kullanırken alınan teminat ile karşılığında ödenecek olan kredi arasındaki farktır. Uygulanacak pay aracı bankanın kredisini tahsil edemediği halinde anapara faiz ve diğer masraf düzeyini tespit eder.

Bankalar ve fonksiyonları nedir?

Fon Aktarma Fonksiyonu

Bankaların en temel fonksiyonu firmasını sistem içinde tasarruf edilen fonların, fon fazlası olanlardan toplayıp fon ihtiyaç duyanlara en uygun şekilde aktarmasıdır. Bankalar fon aktarımı yaparken kaynağını en verimli şeklide kullanarak ve eksiksiz geri ödeyecek kişi ve kurumları seçerler.

Hizmet Fonksiyonu

Bankalar mevduat toplamak ve kredi vermek gibi temel işlevlerin yanı sıra havale, çek, dış ticaret, işlemlerinde aracılık, türev ürünlerle müşterilerin finansal risklerini sigorta etmek, faturalama ve vergi gibi tahsilât hizmetleri sunarlar.

Kaydi Para Yaratma Konusu

Özellikle teknoloji ve iletişim alt yapılarına bağlı olarak ödeme sistemlerinde hızlı bir gelişme kaydetmektedir. Para tutmanın alternatif maliyeti ve riski nedeni ile kişi ve kurumlar ellerinde fazla nakit bulundurmak istemezler. Paralarını mevduat hesaplarında saklarlar. Paraları bankada olan kişiler ödemelerinde fiilen para kullanmaya gerek kalmaksızın kredi kartı çek ya da hesaba para aktarılması yoluyla yaparlar. İşte paranın fiziki olarak kullanımına gerek kalmadan bankadaki mevduata karşılık olarak kullanılabilen bu paralara kaydi para denir.

Banka çeşitleri nelerdir?

Bankalar mülkiyetine göre Kamusal Sermayeli Bankalar( Ziraat bankası, Halk bankası, Vakıf bankası), özel sermayeli bankalar (Garanti bankası, TEB bankası, İNG bankası) ve yabancı sermayeli bankalar (TEB, İNG) olarak üçe ayrılırlar.

Ticari Bankalar (Mevduatlı): Ekonomide fon arz edenlerden, fon talep edenlere en uygun şekilde fonların aktarılması temel işlevin yanında genellikle bir yıldan kısa vadeli mevduat olarak topladıkları fonların veya gayri nakit kredilerin yanında çeşitli bankacılık hizmeti sunan ve bunlar karşılığında gelir elde eden bankalardır. Ticari Bankaların fon kaynakları mevduat, ullanılan krediler ve borçlar, öz kaynaklar ve krediler olarak gruplara ayrılır.

Kalkınma ve yatırım bankalar

Yatırım bankaları mevduat yetkisi olmayan, mevduat bankalarına göre sınırlı kredi ve bankacılık hizmet ürünleri sunan bankalardır. Yatırım bankaları fonların menkul değer ihtiyacına aracılık etme, gayri nakit ihtiyaçlarının karşılanması, dış ticaret işlemleri şirket birleşme ve devir hizmetleri ve danışmanlığı sunar. Türk Exim Bankası ve iller bankası bu tür bankadır.

Türk Exim Bankası ne demek?

Türk Exim Bankası: İhracatın geliştirilmesi ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve ihracatın teşvik edilmesi amaçlarına yönelik olarak ihracatçıları ihracata yönelik üretim yapan imalatları ve yurt dışında faaliyet gösteren girişimcilerin kısa orta ve uzun vadeli nakdi ve gayri nakdi kredi ve sigorta ile desteklemek amacıyla kurulur.

İller bankası ne demek?

İller Bankası: Belediye ve il özel idarelerin kamu kullanımı niteliği taşıyan ve her türlü kentsel ve altyapı hizmetleri ile ilgili etüt, plan ve proje hazırlamak bu konumlarda danışmanlık ve kontrol hizmeti vermelerine söz konusu yatırımların gerçekleşmesi için kredi sağlayan banklardır.

Katılım bankaları

İslami hassasiyetler neticesinde faizsiz alternatif hizmet sunarlar. Katılım bankaları faiz, dinen haram olduğu düşünce ile mevduat bankalarına girmeyen atıl fonları ekonomiye kazandırmak ve tasarruf sahiplerinin fonlarını faiz almadan dinen caiz bulunan yöntemlere göre hizmet sunarlar. Bu bankalarda katılımcı hesaplarında toplanan paralar ticari faaliyetlerde kullanılarak yatırım sonunda elde edilen kar veya zarar tasarruf hesap sahiplerine yansıtılır. Katılım bankaları kredi kullandırırken müşteriye direk nakit ödeme yapmaz. Ödemeyi fatura karşılığında veya kredi müşterisinin işletmesi için ihtiyaç duyduğu malı satan satıcıya yapar. Ödemeyi yaptıktan sonra üzerine kar paylarını ekleyerek müşteriyi borçlandırır. Ve bunu müşteriden taksitler halinde tahsil eder.

Cari hesap

Normal bankacılık işlemlerinde günlük işlemlerin yürütüldüğü ve faiz talep edilmeyen hesaplardan oluşan bakiyelerden yararlanırlar.

Katılım bankalarının ortaklık yapısı

Müşareke Ortaklığı / sermaye ortaklığı

Banka tarafından şirket kurulması veya ortak olunması suretiyle kaynakların kullandırılması.

Mudarebe ortaklığı / emek sermaye ortaklığı

Katılım bankası sermaye girişiminin emek koymak suretiyle oluşturulan kür ortaklığıdır.

Kiralama ortaklığı / idare ortaklığı

Leasing benzeri bir kar sistemi ile banka tarafından alınan mal veya makine, ekipman müşteriye kiralanmakta ve tespit edilmiş vade sonunda mülkiyet müşteriye verilir.

Murabaha nedir?

İşletme’nin ihtiyaç duyduğu ham madde veya malı katılım bankası tarafından satın alınıp müşteriye kar amacıyla satılmasına murabaha denir.

Kıyı Bankacılığı

Uluslararası bankacılık işlemlerinde yabancıların birbirleri arasındaki sınırsı para transferine imkan sağlayan bir düzenlemeye sahip oldukları gibi çok düşük oranlarda vergilendirme ve daha az karşılık ayırma hakkına sahipler. Kıyı bankacılığı ülke dışından sağlanan fonların yine ülke dışına kullandırılmasını amaçlayan ve ülkede sektörü için düzenlenmiş her türlü yasa ve yönetmeliklerin dışında kalan bir tür serbest bilge bankacılığıdır.

Bankaların organizasyon yapısı nedir?

Banka’nın organizasyon yapısı üst yönetim organizasyonu ve genel müdürlük organizasyonu olarak iki ana bölüme ayrılır.

Genel Kurul

Bankalardaki en üst yönetim organıdır. Bankanın hisse sahiplerinden oluşur yılda bir kez toplanırlar. Genel kurul, yönetimi kurulunu icrai faaliyetlerini yılda bir kez denetler ve yönetim kurulu üyelerini belirler.

Yönetim Kurulu

Genel kurul bankanın yönetimini ve kontrolü için yönetim kurulunu atar. Bir başkan ya da daha fazla başkan yardımcısı ve üyelerden oluşur. Bankacılık kanunlarına göre bankanın yönetim kurulları genel müdür dahil beş kişiden az olamaz.

Yönetim kurulu görevleri

Bankanın misyon vizyon temel hedef politikalarını belirler.

Banka faaliyetlerinin karlı ve güvenilir şekilde yönetilmesini sağlar.

Banka politikalarını uygulayacak ve faaliyetlerini yönetecek üst kademe yöneticilerini seçer.

Kredi Komitesi

Bankalarda kredi açma yetkisi esas itibari ile yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu bu yetkisnin tahsis edeceği kredi komitesine veya geneli devredebilir. Uygulama da bankalarda haftada bir gün ve belirli saatlerde bir araya gelen komite bu yetki sayesinde gelmiş kredi taleplerini görüşerek karara bağlanır.

Denetim Komitesi

Yönetim kurulunun denetim ve yönetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere idari görevi bulunmayan en az iki yönetim kurulu üyesinden denetim komitesi oluşturur. Denetim kurlunun görevleri arasında, yönetim kurulu adına bankanın iç kontrolü, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin etkinliğini, yeterliliğini ve sağlıklı işleyişini sağlamak bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyet’lerini izlemek gibi görevler sayılabilir.

Teftiş Kurulu

Banka günlük faaliyet’lerinin politika ve yasal mevzuat ve etik değerlere uygun olup olmadığını, inceleme, soruşturma ve raporlama yetkisine sahiptir. Aynı zamanda banka içindeki yasal adli işlemleri gerekli makamlara bildirirler.

İç Kontrol

Bankanın günlük işleyişinde belirlenen içsel politika yönetim uygulama ve işlemlere uygunluğunu düzenli bir şekilde denetler.

Genel Müdürlük Organizasyonu

Genel Müdür

Bankayı en üst düzeyde temsil eder. Yönetim kuruluna karşı sorumludur. Yönetim Kurulu’nun belirlemiş olduğu hedefler doğrultusundaki hedeflere ulaşmak için her türlü tedbiri almak ve düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

Genel Müdür Yardımcısı

Kendisine bağlı grubun en üst düzeyde temsilcisi ve yöneticisidir. Genel müdüre bağlı çalışmakta olup genel müdürün yokluğunda gerekli hallerde yönetim kurulu, denetim komitesi, kredi komitesi toplantılarına iştirak etmektedir.

Operasyon Grubu

Bankanın en önemli gruplarından genel müdürlük ve şubelerin bankacılık işlemlerini ile ilgili bütün uygulamaların yazı, kanun, yönetmelik, politika ve iş akışları doğrultusunda yerine getirir.

Operasyon Grubu Görevleri

Müşteri bilgi ve belgelerin uygunluğunun takibi.

Kredi cari ve mevduat hesaplarının açılması takibi.

Çek ve senet işlemleri.

Sigorta işlemleri, idari işler, inşaat ve emlak işleri.

Bilgi ve Teknoloji Grubu

Bilgi işlem’lerinin ve güvenliğin sağlanması internet uygulamaları, sistem ve yazılım geliştirme başta olmak üzere bakanın sistem ve elektronik alt yapısını oluşturulması güncellenmesi ve ilgili tüm süreçlerden sorumludur.

İnsan Kaynakları Grubu

Bankanın çalışanları ile ilgili bütün işlemleri sigorta ve yasal işlemler, eğitim faaliyetlerini ve kurumsal iletişim gibi bölümleri yöneten gruptur.

Mali Kontrol Grubu

Bankaların yapmış oldukları işlemler nedeni ile tüm yasal kayıtların mevzuata ve usule uygun olarak gerekli kayıt ve kontrolleri yapar.

Krediler Grubu: Banka’nın bireysel perakende ticari ve kurumsal tüm kredilerin tahsisinden portföy kalite’sinin yükseltilmesinden riskin takibinden sorumlu olan gruptur.

Görevleri

Onay ve yetki limiti içerisinde kalan ilgili sekment’e gelen kredi taleplerini inceler.

Yetki limiti dışındakileri genel müdürlük kredi komitesine veya yönetim kuruluna sunar.

Genel ekonomik konjektür ve risklerle ilgili genel müdürlük ve şubeleri bilgilendirir.

Kredi kararlarının mevzuat ve kredi politikalarına uygunluğunu sağlar.

Pazarlama Grubu

Bankadaki tüm pazarlama ve satış aktivitelerini müşteri girişimleri fiyatlama ve satış personel’lerinin yönetilmesinden sorumludur.

mobilbahis

lunabet

youwin

hepsibahis

grandpashabet

tempobet

marsbahis

pokerklas

meritking

kayseri escort

hiltonbet