• YARIM ALTIN
  1.710,00
  % 0,06
 • AMERIKAN DOLARI
  9,2140
  % 0,01
 • € EURO
  10,7592
  % 0,06
 • £ POUND
  12,7701
  % 0,08
 • ¥ YUAN
  1,4418
  % -0,03
 • РУБ RUBLE
  0,1303
  % 0,10
 • /TL
  %
 • BIST 100
  1.432,80
  % 0,21

Sigorta nedir?

Sigorta nedir?

Belli bir değer karşılığında kimsenin veya bir tüzel kişinin, yaşamını, hayatını, sağlığını veya mallarını ileride karşılaşabileceği ve oluşabilecek riskler açısından öngörülebilecek durumların önüne geçmek amacıyla sigortalı ile sigortacının yaptığı sözleşmelerdir. Sigorta yaptırmak isteyen kimse ile sigorta edilebilir hizmeti veren kurum veya kuruluş arasında yapılan sözleşmelere poliçe denebilir. Sigortalanmış bir taşınmaz veya taşınabilir varlığın, malın kaza durumunda sigorta ettiren kimse, sigortacıdan tazminat almaya hak kazanır. Aynı zamanda sigorta ettiren kimse poliçe’de geçen prim altında ki tutarı ödeme sorumluluğuna sahiptir. Bu yapılan arz ve talebe sigorta denir. Bu sigorta kişi ve sigorta şirketi arasında yapılır.

Peki, sigortacılık faaliyetinde bulunmak için ne yapılmalıdır?

Bankalar veya özel kanunla kurulmuş kuruluşlar gerekli mecralara başvuru yaparak sigortacılık eyleminde bulunabilirler. Bankalar, Özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta yapma yetkisi verilmiş kurumlar, Yalnızca zorunlu sigortalar veya hayat sigortaları faaliyeti yürüten acenteler, acentelik faaliyeti dışında başka bir işle iştigal edebilir. Yani sigorta faaliyetleri dışında başka bir iş ile de ilgilenebilirler.

Sigorta faaliyeti yapmak isteyen kurum ve kuruluşlar ne yapmalıdır?

Sigorta faaliyeti yapmak isteyen kurum ve kuruluşlar, acentelik faaliyeti yapmak isteyen bankalar ile özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan kurumlar, aracılılık yaptıkları sigorta şirketlerini ve yetkilerinin kapsamını da belirterek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bildirimde bulunurlar.

Sigorta faaliyeti yapmak isteyen kurum ve kuruluşlara, acentelik faaliyeti yapacak olan bankalar ile özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan kurumlardan bildirimde bulunanlara kayıt numarası verilir.

Sigorta faaliyeti yapmak isteyen kurum ve kuruluşlar, acentelik faaliyeti yapmak isteyen olan bankalar ile özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan kurumlar, her yılın şubat ayı sonuna kadar acentelik faaliyeti yürütülen birimlere ilişkin bilgileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bildirir?

Sigorta faaliyeti yapmak isteyen kurum ve kuruluşlar, acentelik faaliyeti yapmakta olan bankalar ile özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan kurumlar teknik personele ilişkin bilgileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bildirir.

Sigorta faaliyeti yapmak isteyen kurum ve kuruluşlar, acentelik faaliyeti yapacak olan bankalarda sigorta işlemleri Teknik personel tarafından yürütülür.

Sigorta faaliyeti yapmak isteyen kurum ve kuruluşlar, acentelik yapma yetkisi verilen kurum ve kuruluşlar acentelik faaliyeti gösterilen birimlerinde, adına acentelik yaptıkları yerlerde müşterilerince görülebilecek bir yerde yazılı olarak belli, olması gereken sigorta şirketlerinin unvanları yer alır.

Acentelik faaliyeti yapmak isteyen bankalar, bankalarda sigorta işlemleri yapmak üzere en az 1 teknik personel görevlendirilir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nedir?

Acentelik faaliyeti yapacak olan bankaları sigorta işlemleri yönünden denetleyen kurum Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumudur.

Sigorta şirketleri ne yapar?

Sigorta şirketleri Acentelik faaliyeti yapacak kurum ve kuruluşlar için poliçelerde Şirket adının düzenlemelerini yapar.

Sigorta şirketleri ve acenteler ne yapar?

Sigortacılık faaliyeti yürüten kurum ve kuruluşlarda teknik personel olmayan kişilerin tahsis edilen kullanıcı adı ve şifreleri, kullanmamaları için gerekli tedbirleri Sigorta şirketleri ve acenteler alır.

Levhaya kayıt işlemlerini kim yürütür?

Sigortacılık mevzuatı uyarınca sigorta acenteliği yapabilmek için gerekli olan Levhaya kayıt işlemleri ile kayıttan silinme işlemlerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kurumu yürütür?

Levhaya kayıt olunmaması durumunda ne olur?

Sigortacılıkta 455684 sayılı Kanununda, getirilen düzenlemeler dışında hareket etmenin cezai yaptırımları vardır. Acentelik faaliyetleriyle ilgili olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde tutulan Levhaya kayıt olunmaması durumunda adlî para cezası öngörülmektedir.

Sigorta acente icra komitesi nasıl oluşmuştur?

Sigorta Acenteleri İcra Komitesi oluşumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kurum bünyesinde oluşturulmuştur.

Sigorta hakemi nedir?

Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden çıkar sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden çıkan sorunları çözen kişiye sigorta hakemi denir.

Sigortacılıkta brüt prim nedir?

Risk primini, sigorta şirketinin tüm giderlerini, beklenen kârı, vergileri kapsayan prim brüt primdir.

Sigortacılıkta pert sigortalı olan malın tümünün veya tümüne yakınının kaybı, tam hasar anlamına gelir.

İhtiyari deprem sigortası ile ilgili yanlış nedir?

İhtiyari deprem sigortaları ile ilgili bilinen yanlış bilgi şudur: İhtiyari deprem sigortası DASK olarak bilinir.

Hayat sigortası hangi teminatı veremez?

Hayat grubunda faaliyette bulunan şirketlerin veremeyecekleri tek teminat türü yangın sigortasıdır.

Sigortacılıkta paket poliçe nedir?

Farklı genel şartlara tabi risklerin bir poliçede güvence altına alınmasına paket poliçe denir.

Sigortacılıkta bilgilendirme formu nedir?

Bilgilendirme Formu’nun tanımı: sigorta şirketinin poliçeyi düzenlemeden önce sigortalıya riskinin sigortalanması ile ilgili özel ve genel şartları ve diğer bilgileri açıklamak amacıyla verdiği belgedir.

Kasko sigortası ile trafik sigortası arasındaki farklar nedir?

Kasko sigortası ile trafik sigorta arasındaki farklılıklar:

Kasko sigortası isteğe bağlıdır, trafik sigortası zorunludur.

Trafik sigortası sorumluluk sigortasıdır, kasko sigortası mal sigortasıdır.

Trafik sigortası sigortalının üçüncü şahıslara verdiği zararı, kasko sigortası ise sigortalının zararını karşılar.

Zorunlu deprem sigortası neyi ve neleri kapsar?

Zorunlu Deprem Sigortası, kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaları kapsar. Diğer özel kurum ve kuruluşları kapsayamaz.

Eksik sigorta nedir?

Eksik sigorta, sigorta bedelinin, malın gerçek değerinin altında olmasıdır.

Hakların devri ne zaman söz konusudur?

Halefiyet prensibi durumlarında Hakların devri (rücu) söz konusudur.

Sigorta poliçesinde doğru bilgiler nedir?

Sigorta poliçesi sözleşmenin yapıldığına dair yazılı bir delildir.

Sigorta poliçesi sigortacı ile sigortalının hak ve yükümlülüklerini gösterir.

Sigorta poliçesinde azami teminat tutarı yazılıdır.

Sigorta poliçesi sözlü olarak da düzenlenemez.

Bölüşmeli reasürans türleri hangi anlaşmadan oluşur?

Bölüşmeli reasürans türleri, eksedan, kotpar anlaşmasından oluşur.

Hayat poliçesinde lehtar kimdir?

Vefata bağlı bir hayat poliçesinde lehtar, Lehine poliçe düzenlenen kişidir.

Dask kapsamına girmeyen yapılar nedir?

Türkiye’de Dask kapsamında olmayan yapılar, otellerdir.

Emeklilik Gözetim Merkezi ne demek?

Emeklilik Gözetim Merkezi, bireysel emeklilik ürünlerinin satışına aracılık edenlere ilişkin lisanslama sınavlarını gerçekleştirmekle görevlendirilmiştir.

Sigorta acentelerinde geçirilen mesleki deneyime ilişkin süre boyunca hesaba TOBB nezihindeki levha kaydı ile mesleki deneyimi teşvik eden belgeler esas alınır.

Sigorta acentelerinde geçirilen mesleki deneyime ilişkin sürelerin hesabında Çalışmış olduğu acente ya da acentelerden ne kadar süre ile görev yaptığına dair alınan yazı esas alınır.

İlk ateş sigorta nedir?

Sigorta değerine bakılmaksızın sigorta bedeli ve hasar değerine göre tazminat ödemesi yapılan sigorta türü ilk ateş veya ilk tehlike türüdür.

Sigortacılıkta müsteşarlık nedir?

Direkt veya dolaylı olarak bir sigorta veya reasürans şirketinin öz sermayesinin yüzdelik haklarının doğru oranlarını bulacak ya da aşacak şekildeki hisse edinimleri ile bir ortağa ait hisselerin söz konusu oranları bulması veya bu oranların altına düşmesi sonucunu doğuran hisse devirleri müsteşarlık iznine tâbidir?

Sigortacılık kanununa göre ruhsat alımı nedir?

Sigortacılık Kanununa göre ruhsat almadan riski almak suretiyle sigortacılık faaliyetinde bulunan, ticaret unvanlarında veya her türlü belgeleri, ilan ve reklamlarında veyahut kamuoyuna sundukları açıklamalarda kullanan, bu Kanunda düzenlenen faaliyetlerde bulundukları izlenimini yaratacak söz ve işaretleri kullanan gerçek kişiler ve tüzel kişilerin yetkilileri üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ve altı yüz günden az öngörülmemek üzere bin gün süresine kadar adlî para cezası ile cezalandırılmalıdır.

Booking note ne demek?

Booking note, ön anlaşmadır.

Broker nedir?

Üye olmuş kişilerin tüm varlıklarıyla sorumluluk taşımaları ve hiç bir zaman sigortalı ile doğrudan temas etmemelerine, ilişkin “Broker” denilen aracı kişi veya firmalarla temin edilmesi Lloyd’sin en belirgin özelliğidir.

Broker ne demek?

“5684 Sayılı Sigortacılık Kanuna göre, broker sigorta veya reasürans sözleşmesi yaptırmak isteyenleri temsil ederek, bu sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tümüyle tarafsız ve bağımsız davranış sergileyerek ve teminat almak isteyen kişilerin hak ve alanlarını gözeterek sözleşmelerin akdi edilmiş önceki hazırlık çalışmalarını yürütmeyi ve gerektiğinde sözleşmelerin uygulanmasında veya tazminatın tahsilinde yardımcı olmayı meslek edinen kişiyi ifade eder.

Tramer ne demek?

Trafik sigortalarına ilişkin güvenilir istatistikleri temin etmek, uygulama uyumluluğu sağlanması, sigorta da sahtekârlıkların önlenmesi, sigorta sistemine olan güvenin artırılması, tazminat ödemelerinin düzenli ve doğru biçimde gerçekleştirilmesi, zorunlu sigortalarını yaptırmamış motorlu araç işletenlerinin tespiti ve sigortalılık oranlarının artırılmasını sağlayan bilgi merkezi tramerdir.

Hırsızlık sonucu hasar ödemesi ne zaman yapılır?

Hırsızlık sonucu meydana gelen hasarın ödemesi, sigortacı belirlenen tazminatı rizikonun gerçekleştiğini belirleyen bilgi ve belgelerin kendisine ulaşmasından itibaren 30 gün içinde ödenir.

jokerbet

tempobet